Ögonlocksplastik

Ögonlocksplastik syftar till att få bort hängande övre ögonlock eller ta bort påsar under ögonen vilket både minskar tyngdkänsla  och åstadkommer ett yngre och piggare utseende  kring ögonen och är ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen.

Övre ögonlock
Sämre elasticitet i vävnaderna och ett tilltagande hudöverskott ger en sänkning av ögonlocken. Genom att ta bort hudöverskottet och i en del fall strama upp musklerna kring ögonen och ta bort fettkuddar kan man få tillbaka ett mer ungdomligt intryck.

I samråd med patienten planlägger vi operationen. Det är bra om vi får en bild från när patienten var nöjd med sina ögonlock, att jämföra med. Hos oss ger vi oftast en premedicinering med smärtstillande och lugnande läkemedel och  i vissa fall ges även en tablett som stillar blödningen. Efter utritning och planering utföres operationen i lokalbedövning.Vid övre ögonlocksplastik läggs snittet i globvecket och en hudoval avlägsnas. Ibland måste man också ta en bit muskel och i enstaka fall avlägsna en del fett för att få ett bra kosmetiskt resultat. Efter en stunds vila med kylmask går patienten hem med tejp över operationsärren. Stygnen tas efter 5 dagar, då kvarstår oftast några mindre blåmärken som går att sminka över.

Nedre ögonlock
De undre ögonlockens utseende har ett  samband med att hinnor och muskulatur runt ögat försvagas och fettet runt ögat kan då bukta ut och ge påsar under ögonen.  Vid undre ögonlocksplastik läggs snittet utanför den yttre ögonvrån och följer sedan undre ögonlockets kant precis under ögonfransarna. Om enbart fett avlägsnas från undre ögonlocket kan detta ibland göras via ett snitt på insidan av ögonlocket. Oftast behöver man ta bort fett och också ta bort litet överskottshud. Denna operation utföres hos oss i lokalbedövning efter premedicinering enligt ovan. Efter operationen  samma rutiner som ovan.

PRISLISTAN 

Se före och efter bilder på vårt INSTAGRAM 

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Ögonlocksplastik vi återkommer med ett svar till dig så snart som möjligt