ACP /PRP vid artros och idrottsskador

Autologt konditionerad plasma (ACP)
Sedan en tid tillbaka finns det ett alternativt sätt att behandla artros eller skador på muskler, senor och ligament. Med hjälp av så kallad autologt konditionerad plasma (ACP, Autologous Conditioned Plasma) kan man minska smärtorna i samband med artros och påskynda läkningen av skador i det muskuloskeletala
systemet.
När skadad vävnad läker äger en rad olika processer kopplade tillvarandra rum i kroppen. Processerna styrs av de så kallade tillväxtfaktorerna, alltså signalsubstanser som frisätts av blodplättar eller så kallade trombocyter. Trombocyterna finns alltid i blodet och aktiveras vid en skada. De frisätter tillväxtfaktorer vid det skadade området för att på så sätt inleda och påskynda läkningsprocessen.

Effekten kan förstärkas specifikt genom att behandla kroppens blod på rätt sätt. Det är bevisat att både antalet trombocyter och koncentrationen av tillväxtfaktorer ökar betydligt vid användning av ACP-metoden. Under de senaste åren har flera undersökningar bekräftat metodens positiva inverkan när det gäller att förhindra
fortsatt smärta och att främja läkningsprocessen. Blodplättarna spelar alltid en avgörande roll både för hemostasen och sårläkningen efter en skada.  ACP-behandlingen utnyttjar och förstärker denna funktion i vävnaden.

Hur går en behandling till?
En liten mängd blod (15 ml) tappas av i armvecket med hjälp aven speciellt utvecklad dubbelspruta. Därefter separeras blodet genom centrifugering. Då separeras den andel av blodet som innehåller kroppens egna regenerativa antiinflammatoriska och artrosmotverkande element. Därefter tappas denna del av blodet
av med hjälp av den dubbla sprutan.  Sedan är de aktiva elementen i blodet redo att injiceras i det berörda området.De injicerade blodplättarna börjar nu frisläppningen av tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorerna främjar läkningen och de regenerativa processerna. Systemet med dubbla kammare möjliggör både
steril avtappning av blodet och steril injicering av tillväxtfaktorer,vilket skyddar mot infektion.

ACP vid artros (skada på ledbrosket)
Åldrande, genetisk predisposition men även för kraftig ensidig belastning eller olyckor kan leda till slitage på ledbrosket. Detta slitage kallas artros och kan uppkomma i alla leder. Smärta som t.ex. obehagligsträckande känsla i leden, stela eller värkandeleder på morgonen är typiska tecken
på inledande stadier av artros. När sjukdomen fortskrider ökar smärtan och begränsar de vardagligaaktiviteterna. Resultatet blir att även livskvaliteten påverkas. Många exempel i praktiken indikerar att ACP-behandling kan ledatill goda resultat i alla stadier av artros, utifrån det enskilda fallet.

ACP vid skador på muskler, senor och ligament
En vanlig orsak till muskuloskeletala skador är för kraftig biomekanisk belastning eller felaktig belastning. Musklerna reagerar genom belastningsskador eller muskelbristningar.Om senorna påverkas kan de bli inflammerade,  kroniskt irriterade eller till och med brista. Brustna ligament är inget
ovanligt.Vår erfarenhet visar att ACP-behandling kan användas för att stötta andra former av behandling och kan bidra till att påskyndaläkningsprocessen till och med vid idrottsskador.

Användningsområden vid idrottsskador
• Kronisk tendinit
(t.ex. tennisarmbåge, inflammation i hälsena eller knäskålsena)
• Brustna ledband i fotleden (t.ex. kollateralligament i ankelleden)

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

 

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring ACP /PRP vid artros och idrottsskador vi återkommer med ett svar till dig så snart som möjligt