PRP / ACP vampyrinjektion

Skönhet som kommer inifrån

Individuellt anpassad cellterapi, Låt dina egna celler jobba åt dig! Behandlingen som på engelska heter PCT (personalized cell therapy) använder trombocytrik plasma (PRP) för att stimulera läkning och regenerering av vävnad på ett rent biologiskt sätt. Den utgör därför ett helt och hållet naturligt alternativ till konventionella skönhetsmedicinska åtgärder. Med PRP-behandlingen går det att preparera kroppseget blod och ta ut trombocyter och tillväxtfaktorer i ökad koncentration. Dessa interagerar sedan med motsvarande receptorer på målceller, exempelvis fibroblaster, stamceller och epidermala celler, och utlöser processer som leder till bland andra hyperplasi, kollagensyntes, syntes av hylauronsyra och matrixbildning. På så sätt är det möjligt att med tiden reparera skador som uppstått genom stress eller miljöfaktorer på ett naturligt sätt. Behandlingen är säker och tolereras väl eftersom den utnyttjar kroppsegna ämnen. Särskilt tillväxtfaktorernas hyperplasifrämjande effekt, som stimulerar vävnadsregeneration i behandlingsområdet, har studerats intensivt och påvisats de senaste åren vetenskapligt. Tillväxtfaktorer får en allt viktigare roll i skönhetsmedicinen, exempelvis för hudförbättring och behandling av hårförlust. Individuellt anpassad cellterapi utnyttjar och förstärker den här effekten i vävnaden.

PRP i praktiken
En liten mängd blod tas från en ven. Den delen av blodet som innehåller autologa regenerativa och cellbevarande komponenter separeras sedan från det övriga blodet i en centrifug och tappas av med ett speciellt system. De aktiva ämnena i blodet kan nu användas i behandlingsområdet. Där börjar de tillförda trombocyterna utsöndra tillväxtfaktorer som främjar regenerationsprocessen.Behandlingsområden kan vara tex. under ögonen, ett område som annars kan vara svårt att behandla för att huden är så tunn och känslig. Vi har även sett fina resultat på finare linjer runt de nasolabiala vecken och runt läppar.En behandling tar ca 30 minuter.Vi rekommenderar tre behandlingar med 2-4 veckor mellanrum. Sedan görs en fjärde behandling efter ca 6 månader. Efter behandling så blir det behandlade området svullet ca 3-7 dagar. Blåmärken kan förekomma i behandlingsområdet men går att sminka över redan dagen efter din behandling..

PRP för hudförbättring
Åldrande och anlag är bidragande faktorer, men stress och miljöpåverkan belastar också din hud. Trots att våra kroppar arbetar hårt för att motverka exempelvis skador från förhöjd exponering för solens strålar med reparationsmekanismer, blir den långsiktiga belastningen märkbar. Dessutom avtar vår naturliga produktion av kollagen och hyaluronsyra i kroppen när vi åldras. Kollagen som är det vanligaste proteinet i människokroppen spelar en särskilt viktig roll för hudens struktur. Vår hud utgörs till stor del av kollagen, vars fibrer ger huden stadga och elasticitet. Dessutom lagrar kollagenfibrer stora mängder vatten och är därför avgörande för hudens volym. Kroppens naturliga kollagenproduktion börjar att avta i 25-årsåldern. Resultatet är att din hud gradvis blir tunnare och förlorar sin elasticitet. De första rynkorna börjar synas. Studier har visat att PRP-metoden aktiverar nedbrytning av solskadade komponenter och stimulerar produktionen av kollagen och hyaluronsyra naturligt i kroppen. Resultatet är ökad dermal elasticitet och större hudvolym. Många exempel från vår mottagning visar att individuellt anpassad cellterapi kan ge goda resultat vid individuella skillnader i hudåldrande.

 

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring PRP / ACP vampyrinjektion vi återkommer med ett svar till dig så snart som möjligt