GDPR –information

Personuppgifter hos Stockholmskliniken
Den 25 maj 2018 började den nya EU-förordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och alltså även i Sverige.

Den nya EU-förordningen ersätter Personuppgiftslagen, Pul, i Sverige och innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso och sjukvården.

Vi bryr oss om dina personuppgifter!
Oberoende av om du är privatkund eller ett företag vill vi att ditt val av oss ska baseras på förtroende. Det är väldigt viktigt för oss att skydda detta förtroende gällande personuppgifter och dataskydd. Senaste tiden har frågor om integritet och dataskydd blivit en stor fråga och informationshanteringen blir mer komplex och viktig.

E-handel idag är för många en daglig rutin och det är därför viktigt att hanteringen av personuppgifter görs på ett bra sätt. Vi tror på att alltid berätta sanningen om hur er personliga information hanteras.
All information hanteras konfidentiellt med respekt och försiktighet.

Dina uppgifter, dina rättigheter
Alla medicinska uppgifter och all patientadministration hanteras enligt patientdatalagen som reglerar hur länge uppgifterna ska sparas, vem som kan beredas åtkomst till dem och hur de ska skyddas.
Ekonomiska transaktioner kan innehålla personuppgifter såsom inbetalningar och fakturor. Denna hantering lyder under bokföringslagen som också reglerar hur länge uppgifterna ska sparas.

Du kan begära att få ett utdrag av vad vi har om dig eller ställa andra frågor om dina personuppgifter. Du kan också begära rättning av eventuella felaktigheter, tycka till, ställa en fråga eller lämna en kommentar om hur vi hanterar dina uppgifter. För journalinformation finns ytterligare bestämmelser för hur utdrag får lämnas ut definierade i Patientdatalagen.
För utdrag så kommer vi att genomföra en identitetskontroll eftersom vi vill vara säkra på att vi inte lämnar ut information om dig till någon annan.

Vi samlar in data på flera olika sätt:

Personuppgifter hämtar vi oftast in direkt från dig eller om du blivit remmiterad från andra vårdgivare ,tex vårdcentraler sjukhus etc.

Cookies/kakor – Vi använder cookies för att vår webbplats skall fungera samt att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Det kan också förekomma cookies som sätts av andra än oss i syfte att visa relevanta annonser utanför denna webbplats. Du godkänner användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller surfa vidare på webbplatsen.

Google Analytics –Används för att exempelvis mäta antalet besökare till vår hemsida. Mer om tjänsten kan du hitta här:(https://marketingplatform.google.com/about/)). (Sparas på det globala företaget Googles servrar)

Facebook Pixel- Används för att komma åt er besökare via Facebook och instagram. Om ni ser en annons via Facebook är den baserat på den data Facebook-pixel samlat in. Mer om tjänsten hittar du här: (Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel )) (Sparas på det globala företaget Facebooks servrar)

Vem är ansvarig för att personuppgifterna hanteras rätt?
Ansvarig för att uppgifterna hanteras korrekt är Stockholmskliniken.

Vem får se mina uppgifter?
Medicinska uppgifter får endast de som har en medicinsk relation till dig se. Andra uppgifter begränsas tillgång till genom rollbaserade behörigheter så att ingen får tillgång till information som den inte behöver. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig t.ex. hantera transporten av beställda produkter.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring GDPR –information vi återkommer med ett svar till dig så snart som möjligt