Information Trådlyft

 

Vad du ska tänka före och efter din behandling med trådar ?

Viss rodnad och svullnad samt blåmärken är normalt efter en behandling med trådar. Svullnaden lägger sig efter några dygn. Blåmärken förekommer ofta och brukar försvinna efter ca 2 veckor.

Försök att undvika beröring av det behandlade området samt undvik hastiga ansikts/halsrörelser i 3 veckor. Undvik hård träning i 3 veckor. Undvik överdriven mimik.

Duscha, tvätta, raka ansiktet med försiktighet under 3 veckor.

Undvik makeup och hudkrämer första dygnet,( 24 timmar)

Sola inte ansiktet under de närmaste 3 veckorna, om du ändå vistas i solen använd solskyddsfaktor minst SPF 30 i 3 veckor. Undvik också stark kyla och stark värme tex. bastu

Sov halvsittande med huvudet upprätt på kuddar 3 dygn.

Du bör inte behandlas med massage, lymfdränage. Laser (Co2 eller Erbium) Radiofrekvensbehandling eller annan maskinbehandling som hettar upp eller masserar det behandlade området eftersom detta påverkar nedbrytningen av trådarna. Du ska även undvika tandläkar behandling .Detta gäller 3 veckor efter din trådlyftsbehandling.

Undvik bastu 3 veckor

Ring oss gärna om du har frågor tel 08 12321200 info@stockholmskliniken.se

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Information Trådlyft vi återkommer med ett svar till dig så snart som möjligt