Förhudsplastik

För trång förhud, eller phimosis, innebär att förhuden inte fritt kan föras bakom ollonet. Hos vuxna kan detta tillstånd orsaka inflammation och försvåra både vid urinering och sexuellt umgänge. För kort penissträng (ferenulum) åtgärdas med en så kallad frenulumplastik där man förlänger eller tar av strängen. En förträngning av förhuden kan åtgärdas med en phimosisplastik dvs att man förlänger snörfåran/ förträngningen med en mindre plastikoperation.

Beroende av problemens art får man ibland göra en kombination flera av de olika ingreppen; phimosisplastik och frenulumplastik . Exakt vad som ska åtgärdas diskuterar du tillsammans med din läkare på ett läkarbesök innan operationen.

Operationen görs i lokalbedövning.
Du åker hem direkt efter operationen, i enstaka fall får du ligga kvar en stund för att kontrollera att ingen blödning uppstått. Instruktioner om skötsel efter operationen får du av sköterskan innan du går hem.  Eventuella stygn tages efter 7-10 dagar. Smärtorna efter operationen brukar vara ganska ringa, men man får räkna med total avhållsamhet från sex under 3-4 veckor samt en noggrann hygien framför allt under första veckan.

OBS! Omskärelse utförs ej!

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Förhudsplastik vi återkommer med ett svar till dig så snart som möjligt