Åderbråcksoperation

Vad är åderbråck?
Åderbråck på benen beror på en försvagning av venväggen och/eller kollaps av de klaffar som finns i venerna och som hjälper till att föra blodet mot hjärtat.  Detta leder till att blodstömmen försvagas och ibland till och med stoppar upp eller går åt fel håll, dvs. nedåt. Följden av detta blir utvidgade ytliga ådror på benet som i första hand blir ett kosmetiskt problem men som också kan leda till näringsförändringar i huden med håravfall, missfärgningar, eksem och slutligen bensår som följd. Ibland får man också kärlnybildning med s.k. kärlspindlar, ådernät. Man kan ha symtom som tyngdkänsla, spänningar i benen, svullnad, ödem och ibland krypningar ”restless legs”. Operationsindikationen dvs. orsaken till kirurgisk behandling, kan vara såväl kosmetisk som att man lider av något eller några av ovan angivna besvär.

Hur går operationen till?
Vid första läkarbesöket undersöks benen och i de flesta fall blir det också aktuellt att kartlägga vensystemet med ultraljud.  Läkaren föreslår sedan lämplig metod som kan vara allt ifrån några injektioner med speciella läkemedel som täpper till kärlen, till operation i lokalbedövning. Den enklaste och mest efterfrågade operationen går ut på att man  via flera mycket små öppningar i huden stänger av de dåligt fungerande kärlområdena. Denna operation har oftast lika god effekt som de större, men går bra att göra i lokalbedövning och med betydligt mindre besvär efteråt och kort konvalescens, endast ett  par dagar. Ibland kan injektionsbehandlingar göras samtidigt som operationen men oftast blir dessa behandlingar ett senare komplement för att fullända det kosmetiska resultatet .Har man inte åderbråck dvs. utvidgade kärl, utan endast s.k. kärlspindlar eller ådernät behandlas dessa enbart med injektioner.

Efter operationen
De små hudöppningarna förses med ett stygn och tejpas. Stödstrumpa dagtid under en månad. Efter ett dygn kan kompresserna tas bort men tejpen närmast såren bör sitta tills stygnen tas efter 7-10 dagar. Det känns oftast skönt att vara hemma ett par dagar även om lätt verksamhet kan återupptas dagen efter operationen.  Första veckan rekommenderar vi att avstå från träning och kraftig fysisk aktivitet men i övrigt kan man leva som vanligt. Vid återbesök efter 7 -10 dagar sker kontroll av operationsresultatet och stygnen tas. Därefter kan man börja med försiktig träning och fysisk aktivitet men bör ha stödstrumpa ytterligare en månad under dagtid. Man bör inte flyga 14 dagar efter operationen pga ökad blodproppsrisk. Det blir ofta en del mindre blåmärken efter operationen som försvinner efter ett par veckor. Det kan förekomma litet ömhet och rodnad över de opererade kärlen, som regel mycket måttligt, men i sällsynta fall kan det bli  besvärande och då bör man kontakta oss för åtgärd.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Åderbråcksoperation vi återkommer med ett svar till dig så snart som möjligt