Basaliom /Basalcellscancer

Basalcellscancer  är en typ av hudcancer som bland annat beror på att man har varit mycket i solen. Basalcellscancer sprider sig inte via metastaser , till skillnad från andra cancersjukdomar vilket gör att man idag hellre benämner förändringen Basaliom.  Det är ändå viktigt att få behandling. Nästan alla som får behandling blir av med sjukdomen. Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer. Därefter kommer skivepitelcancer och malignt melanom. Risken för basalcellscancer är liten före 40-årsåldern men ökar när man blir äldre.

Symtom

Det vanligaste symtomet är en ny knuta, en rodnad fläck eller ett sår som inte vill läka. Oftast sitter förändringen i ansiktet eller på övre delen av bröstet eller ryggen. Basalcellscancer växer mycket långsamt. Med tiden uppstår ofta sår som läker periodvis och man kan därför tro att problemet är över. Symtomen kan ha andra orsaker än cancer.

Tre olika typer av basalcellscancer

Det finns olika typer av basalcellscancer. De skiljer sig åt genom sättet att växa, utseendet och hur djupt ner i huden cancern finns.

Ytlig basalcellscancer
Ytlig, eller superficiell, basalcellscancer ser ut som en rodnad fläck. Ibland kan den vara sårig och fjälla. Ibland misstolkas den som en liten eksemfläck. Vanligast är att man får ytlig basalcellscancer på bröstet eller ryggen, men den kan också sitta i ansiktet.

Knutformad basalcellscancer
Knutformad, eller nodulär, basalcellscancer växer djupare ner i huden. Den märks som en tydligt avgränsad knuta. Den kan ha samma färg som den egna huden eller vara svagt röd och lite genomskinlig med små röda blodkärl i. Så småningom bildas en upphöjd kant. Ibland syns sår och skorpor på cancertumören. Den sitter oftast i ansiktet eller på halsen, men kan också sitta på överkroppen.

Aggressiv basalcellscancer
Aggressiv, infiltrativ eller morfeiform basalcellscancer växer på ett djupare, mer diffust sätt. Den kan se ut som en hård, vitskimrande, ärrliknande, platt förändring i huden. Ibland är det svårt att se cancern och att avgöra hur stor den är genom att titta på den med blotta ögat. Ibland bildas ett eller flera sår i förändringen. Det är vanligt att cancertumören sitter i ansiktet, runt näsan eller runt ögonen.

 Behandling

Det är viktigt att basalcellscancern tas bort eller förstörs så att den inte växer och blir för stor eller skadar andra  vävnader runt omkring. Det finns olika behandlingsmetoder. Vi använder oss av mest av kirurgi men en del ytliga tidiga former kan man frysa bort eller upphetta med diatermi eller laser. Man kan ibland bara använda immunstimulerande krämer. Vilken typ av behandling som används beror på vilken typ av basalcellscancer du har och var på kroppen den sitter.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Basaliom /Basalcellscancer vi återkommer med ett svar till dig så snart som möjligt