Välkommen till Stockholmskliniken

Personlig skönhetsklinik med dig som kund i fokus

Vi är den personliga och erfarna skönhetskliniken som värnar om våra kunder. Hos oss kan du förvänta dig ett strålande professionellt resultat. Vi använder oss av marknadens bästa utrustningar och produkter, viktigt för oss är att du som kund ska känna att vi lyssnar in dig, dina behov och önskemål samtidigt som vi sätter säkerhet, trygghet, kvalitet och professionell kompetens mycket högt.

Våra klinker ligger på Sabbatsbergs sjukhus och på Värmdö. Vi är ett väl inarbetat, professionellt team som har arbetat tillsammans i många år. Varmt välkommen att höra av dig för en konsultation, tidsbokning eller någon fråga. Vi tar hand om dig.

Kropp

Certifierad klinik

Stockholmskliniken har behandlare som är Certifierade för estetisk injicering. Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare och erbjuder Dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val. Kliniker kan använda loggan ”Certifierad för estetisk injicering” om de har personal som klarat av denna examination. Alla med rätt medicinsk utbildning som arbetar med estetiska injektionsbehandlingar kan certifiera sig och förväntas följa det etiska kontraktet som de förbinder sig till vid certifieringen.

För mer information

SÄKERHET FÖR DIG SOM PATIENT

Den 1:a juli 2021 trädde en ny lag i kraft. Den innebär bland annat att den som genomgår estetiska injektionsbehandlingar nu får ett starkt rättsligt skydd och är garanterad att den som utför behandlingarna är legitimerad vårdpersonal.

Vår verksamhet är sedan många år tillbaka registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och omfattas av patientsäkerhetslagen, Patientskadelagen, patientdatalagen samt vissa bestämmelser i hälso och sjukvårdslagen. Vi har patientförsäkring tecknad via Folksam.

Populära behandlingar