Ultra V / Innofill

En innovativ estetisk behandling för hudföryngring.
Ultra V Innofill är en vetenskapsbaserad behandlingsmetod för att reducera slapphet, rynkor samt ger en lyftande effekt. Behandlingen är snabb, effektiv och patienten upplever tydliga estetiska resultat utan narkos, intensiv smärta eller långa återhämtningstider. Patienten kan ganska snart återgå till sin vardag.

Hur går behandlingen till?
Vid behandling med Ultra V Innofill uppvärmes huden med hjälp av radiofrekvens, vilket ger en kraftig stimulans till bindväven.  En tunn kanyl med en radiofrekvensgivare i toppen föres in under huden vilket gör att en högre temperatur kan användas utan att skada hudytan, för maximal effekt. Genom kanylen kan sedan samtidigt vid behov en filler eller liknande injiceras vid samma tillfälle. Ultra V Innofill behandlingen tar ungefär 30 minuter beroende på behandlingsområdets storlek.

Hur länge håller effekten?
Effekten av Ultra V Innofill är permanent. Den stimulerande effekten på bindväven återgår inte efter behandlingen. Däremot kan ytterligare behandlingar behövas för att kontinuerligt bibehålla resultaten och för att kontinuerligt motverka hudens naturliga åldrande.

Vem passar att göra Ultra V Innofill?
Ultra V Innofill behandling passar både män och kvinnor och alla hudtyper. Äldre kan göra behandlingen för att uppnå en lyftande samt åtstramande effekt och yngre kan bibehålla en ungdomlig hud genom att stimulera bindväven. Viss försiktighet måste iakttas när huden är väldigt tunn, men behandlingen går att genomföra. Det finns naturligtvis också en begräsning i effekten av denna behandling som absolut inte kan ersätta en kirurgisk åtgärd.

Fördelar med Ultra V Innofill
Uppstramande/ lyftande effekt samt i vissa fall injektion i en enda behandling. Stimluerar nybildning av kollagen. Ger både omedelbara och långvariga resultat. Kort behandlingstid. Kort konvalecens. Oftast ser man bara en lätt rodnad under några dagar som går att sminka över.

Behandlingsområden
Rynkor, Ärr, Bristningar, Skadad hud, Slapp hud tex.påsar under ögonen och hakan. Det går naturligtvis inte att helt trolla bort ärr och rynkor, men man kan få en synbar förbättring som de flesta är nöjda med.

 

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Ultra V / Innofill vi återkommer med ett svar till dig så snart som möjligt